STUDENTUČITEL

Nově příchozí studenti mají heslo nastaveno na 1111.
Ostatním studentům bylo ponecháno heslo z minulého roku.
Studenti E4 mají heslo nastaveno na 1111.
V případě problémů s přihlášením kontaktujte: dtrubac@seznam.cz